O KAMPANII

Kampania edukacyjna Pneumokoki nie liczą lat. Zaszczepieni- zabezpieczeni ma zwiększyć świadomość na temat groźnych zapaleń płuc i roli szczepień wśród osób dorosłych, szczególnie narażonych na niebezpieczeństwa związane z zakażeniem Streptococcus Pneumoniae. W ramach akcji prowadzone są działania edukacyjne i informacyjne dotyczące szczepień dla dorosłych, a szczególnie profilaktyki groźnych zakażeń pneumokokowych. Dostępna będzie także edukacyjna strona www.pneumokokowezapaleniepluc.pl, na której dostępne będzie kompendium wiedzy na temat pneumokoków i zagrożeń z nimi związanych, porady dotyczące postępowania oraz przydatne informacje dla osób z grup ryzyka.

PNEUMOKOKI

Pneumokoki groźne dla dzieci,
ale też dla osób dorosłych!

Streptococcus pneumoniae – bakteria odpowiedzialna za choroby pneumokokowe, a także wiodący czynnik zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowych i sepsy u ludzi. Leczenia nie ułatwia fakt, że pneumokoki są oporne na działanie antybiotyków.
Najczęściej chorują osoby powyżej 65 r.ż, a ciężki przebieg jest także związany z chorobami współistniejącymi takimi, jak np. choroby płuc, choroby kardiologiczne, cukrzyca, nowotwory.

U osób dorosłych pneumokoki
wywołują przede wszystkim zapalenie płuc

Infekcje dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenia płuc, są jednym z najczęstszych powodów hospitalizacji w przypadku chorób układu oddechowego – ok. 50% hospitalizacji u osób dorosłych w Polsce.
Stanowią też jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie – zaraz po niedokrwiennej chorobie serca, naczyń mózgowych i POCHP

Na zakażenie pneumokokowe
narażone są osoby chorujące na grypę

U ok. 35% pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy dochodzi do jednoczesnego zakażenia bakteryjnego pneumokokami.
Pogrypowe, bakteryjne zapalenie płuc stanowi główną przyczynę chorobowości i umieralności w okresie epidemii grypy.
Pneumokoki a pandemia COVID-19

W czasie pandemii koronawirusa szczególnie ważna jest profilaktyka chorób układu oddechowego.

Najnowsze badania wskazują, że pneumokoki mogą być przyczyną koinfekcji w przebiegu COVID-19.

Czynniki ryzyka choroby
pneumokokowej u osób dorosłych

1
WIEK – powyżej 50 roku życia

Niezdrowe zachowania – Palenie papierosów i nadużywanie alkoholu.
2
Dorośli z zaburzeniami odporności – wrodzona i nabyta asplenia, sferocytoza i inne hemoglobinopatie, wrodzone i nabyte zaburzenia odporności, uogólniona choro- ba nowotworowa, zakażenia HIV, chłoniak Hodgkina, jatrogenna immunosupresja, białaczka, chłoniaki nieziarnicze, w tym szpiczak mnogi, przewlekłe choroby nerek i zespół nerczycowy, przeszczep narządów litych.
3
Dorośli bez zaburzeń odporności – przewlekłe choroby serca, przewlekłe choroby płuc, cukrzyca, przewlekłe choroby wątroby, w tym marskość.
4
Inne stany podwyższające ryzyko zakażenia – wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, implant ślimakowy.

Jak chronić się przed
zakażeniem przez pneumokoki?

Podobnie jak w przypadku dzieci, zalecaną formą profilaktyki zakażenia groźną bakterią są szczepienia. Dla osób dorosłych dostępne są skuteczne szczepienia, które chronią przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową oraz pneumokokowym zapaleniem płuc.

Film

Dla pneumokoków wiek nie ma znaczenia. Przekonała się o tym bohaterka mini – dokumentu,
który powstał w ramach kampanii „Pneumokoki nie liczą lat. Zaszczepieni – zabezpieczeni”.

Pani Magdzie udało się pokonać niebezpieczną dla zdrowia bakterię, która zaatakowała jej organizm
i wrócić do sprawności sprzed choroby. Jej historia pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie nie tylko dzieci,
ale również dorosłych przed pneumokokami.

RAPORT

Pneumokokowe zapalenie płuc
POBIERZ
Raport „Pneumokokowe zapalenie płuc u osób dorosłych – sytuacja w Polsce” to pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące tej choroby w Polsce. Przystępnie przedstawiona wiedza ekspercka – analiza sytuacji, konsekwencje, profilaktyka, komentarze specjalistów.

EKSPERCI KAMPANII

Spotkanie online
poprowadzi

prof. dr hab. n med. Adam Antczak
Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr n. med. Michał Sutkowski
Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Rzecznik Prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
dr n. med. Grażyna Cholewińska
Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa mazowieckiego

MATERIAŁY DO POBRANIA

RAPORT

ONE PAGER Z RAPORTU

INFORMACJA PRASOWA

ONE PAGER KAMPANII

PLAKAT KAMPANII

ORGANIZATOR I PARTNERZY

Organizatorami kampanii jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Pfizer.
Partnerzy
kampanii
Partnerzy
merytoryczni

KONTAKT DLA MEDIÓW

NOTA PRAWNA

Niniejszym informujemy, że serwis https://pneumokokinieliczalat.pl/ nie służy udzielaniu porad ani konsultacji medycznych. Wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem serwisu internetowego https://pneumokokinieliczalat.pl/ mają wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie mogą zastępować fachowej porady udzielonej przez lekarza bądź inną osobę upoważnioną do udzielenia takich porad.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ul. Piękna 64A lok. 8 00-672 Warszawa kontakt@prawapacjenta.eu